BrandBevægelsen

Brandsikkert hjem - en inspirationsdag med fokus på udsatte personer


Dato og tid

Torsdag d. 20. november 2014 kl. 09:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 13. november 2014 kl. 22:00

Sted

Hotel Frederik d. II
Idagårdsvej 3
4200 Slagelse
Denmark

Arrangør

BrandBevægelsen
+45 36 49 40 80
info@brandbevaegelsen.dk

Brand rammer ikke alle befolkningsgrupper lige hårdt.
Temadagen er rettet mod social-, ældre- og beredskabsforvaltninger samt ansatte i almene boligselskaber og sætter fokus på, hvad der kan gøres for udsatte grupper, som ikke nås med traditionelle brandforebyggelsesbudskaber.


Fra kl. 9:00 Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 10:00 Velkomst Overingeniør Peter Hofman-Bang, BrandBevægelsen

Nultolerance over for dødsbrande – erfaringer med præventive hjemmebesøg for udsatte grupper Beredskabschef Jan Funk Nielsen og Leder af hjemmeplejen og Rehabiliteringscenter Hedebo, Christina Giarbini, Greve Kommune

Den boligsociale vinkel Indlæg fra social vicevært Allan B. Lund, KAB

Projekt ”Brandsikker bolig” Vidensmedarbejder Ulrik Brandt, Beredskabsstyrelsen

Erfaringer med projekt ”Brandsikkert hjem” Beredskabsinspektør Jimmy Andersen og Signe Engell fra Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab.

Borgerkurser om ”brandsikring i hjemmet” Seniorkonsulent Preben Christensen, Domea

Røgalarmer er et vidt begreb Direktør Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed A/S

Den røde tråd mellem teknisk og taktisk brandforebyggelse Opsamling på temadagen v/ kampagnekoordinator Pil Storm Giersing, Beredskabsstyrelsen

Temadagen slutter kl. 15:00

Frokostpause ca. midt i programmet

Forbehold for programændringer

 

Spørgsmål om temadagens program kan rettes til Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen, på 36 34 89 97

 

Prisen er ekskl. moms inkl. morgenmad, frokost og forfriskninger.

 

Når du har tilmeldt dig, får du en automatisk bekræftelse på e-mail og vi sender fakturaen kort før temadagen.

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

BrandBevægelsen
+45 36 49 40 80
info@brandbevaegelsen.dk